TR EN

ET Binası

Beyoğlu - Balıkpazarı
2003
PROJE / UYGULAMA
Yeme İçme fonksiyonu ile tekrar işlevlendirilmek istenen eski eser yapı için Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projeleri hazırlanarak II numaralı Anıtlar Yüksek Kurulundan onay alınmış ve ilgili belediyesinden İnşaat Ruhsatı alınarak uygulama süreci başlatılmıştır. Proje Uygulaması MGT tarafından üstlenilerek tamamlanmış ve İskan Evrakı alınarak iş verene teslim edilmiştir.