TR EN

HÖ Apartmanı

Beyoğlu - Asmalı Mescit
2009
PROJE
Konut olarak kullanılmakta olan yapının kat mülkiyeti ve tadilat işleri için Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projeleri hazırlanarak II Numaralı Anıtlar Yüksek Kurulu' ndan onay alınmıştır.