TR EN

İS EVİ

Üsküdar - Çengelköy
2021
PROJE / UYGULAMA
Koruma kapsamı dışı bırakılmış eski eser yapının rölöve tescili yapılmış ve tadilat izni alınarak restorasyonu yapılmıştır.