TR EN

MK Evi

Beykoz - Anadolu Hisarı
2011
PROJE / UYGULAMA
Konut olarak yenilenerek kullanılmak istenen eski eser yapının Restitüsyon ve Restorasyon projeleri hazırlanarak V Numaralı Anıtlar Yüksek Kurulu' ndan onay alınmış, ilgili belediyesinden İnşaat Ruhsatı alınarak uygulama süreci başlatılmıştır.Proje Uygulaması MGT tarafından üstlenilerek tamamlanmış ve İskan Evrakı alınarak iş verene teslim edilmiştir.