TR EN

SY Evi 1

Şişli - Kurtuluş
2009
PROJE / UYGULAMA
Vakıflar Genel Müdürlüğü' ne ait, yenilenerek kullanılmak istenen konut yapısının Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projeleri Vakıflar Genel Müdürlüğü gözetiminde hazırlanarak II Numaralı Anıtlar Yüksek Kurulu' ndan onay alınmıştır. İlgili belediyesinden İnşaat Ruhsatı alınarak uygulama süreci başlatılmıştır. Uygulama sürecinde Teknik Danışmanlık Hizmeti verilmiştir. Uygulama sonrası İskan Evrakı düzenlenerek işverene teslim edilmiştir.