TR EN

TE Ofis Binası

Kadıköy - Caferağa
2017
PROJE
Ofis onksiyonu ile tekrar işlevlendirilmek istenen eski eser yığma yapı için Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projeleri hazırlanarak V numaralı Anıtlar Yüksek Kurulundan onay alınmış ve ilgili belediyesinden İnşaat Ruhsatı alınarak uygulama süreci başlatılmıştır.